Skip to content

โรคทางสมองและอารมณ์จากการติดเกมส์ออนไลน์

การเล่นเกมส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าเกมส์ออนไลน์นั้น กำลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในยุคสมัยปัจจุบันที่ระบบการสื่อสารเชื่อมโยงกันได้ด้วยความเร็วสูงระดับ 5G และมีระบบ Streaming รวมถึงเทคโนโลยี AI ที่ช่วยให้ได้อรรถรสในการเล่นเกมส์มากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต จึงทำให้มีคนรุ่นใหม่เป็นโรคติดเกมส์ออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพด้านสมองและอารมณ์อย่างมาก

สังเกตอาการ โรคติดเกมส์ออนไลน์

โดยล่าสุด มีผลการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พบว่า โรคติดเกมส์ออนไลน์ หรือ Net Gaming disorder เป็นโรคใหม่ที่พบในกลุ่มคนวัยรุ่น คิดเป็นสัดส่วนที่สูง คือ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยสังเกตง่าย ๆ จากการมักใช้เวลาเล่นเกมส์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ยาวนานมากกว่าวันละ 16 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อตรวจสอบระบบการทำงานของสมองด้วยระบบ MRI (สนามแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ Magnetic resonance imaging) แล้วจะพบว่าในสมองของผู้ที่ติดเกมส์จะมีปริมาณการทำงานในสมองที่ผิดแปลกไปจากปกติ มีการหลั่งสารสื่อประสาทที่ชื่อว่า dopamine มากขึ้น ซึ่งลักษณะเช่นนี้ จะคล้ายคลึงกับผู้ที่มีปัญหาการติดยาเสพย์ติด เช่น บุหรี่ แอลกอฮอล์ กัญชา ฯลฯ รวมถึงคนที่ติดหวยและการพนันด้วย

ทั้งนี้ บุคลิกภาพที่มักจะพบได้ในกลุ่มผู้ที่ติดเกมส์ออนไลน์อย่างมาก ได้แก่ ระดับความศรัทธาหรือความนับถือตัวเองจะน้อยลง จึงสูญเสียความเชื่อมั่นง่ายหากผิดหวัง ชอบความเป็นสันโดษ หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมสังคม (เพราะมีจิตใจจดจ่อกับการเล่นเกมส์อยู่เสมอ) มีการควบคุมอารมณ์ตัวเองได้น้อย มักมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ก็จะขาดทักษะในการการประนีประนอม ไม่สามารถยอมรับผู้ที่มีความเห็นขัดแย้งกับตัวเองได้ อาการโรคติดเกมส์ออนไลน์จึงกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ทั้งคนในครอบครัวและเพื่อนที่ทำงาน และทำให้ศักยภาพในการเรียนและการทำงานลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการศึกษาที่พบว่า ผู้ที่มีอาการติดเล่นเกมส์มาก ๆ จะเสี่ยงต่อการเป็นโรค digital dementia หรืออาการความจำเสื่อมจากการใช้สื่อออนไลน์มากเกินไป โดยมีการศึกษาในระดับเซลล์สมอง พบว่าสมองของคนรุ่นใหม่ที่ใช้เวลาอยู่กับเกมส์และหน้าจอโทรศัพท์มากกว่าวันละ 10 ชั่วโมง จะขาดการพัฒนาด้านความทรงจำและการสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงทำให้มีบุคลิกที่แปลกแยก เก็บตัว และเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า โรควิตกกังวลและโรคเครียด ง่ายกว่าคนทั่วไปในวัยเดียวกัน

จะเห็นได้ว่า ปัญหาจากการติดเกมส์ เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องแนะนำบุตรหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ ให้จำกัดชั่วโมงเล่นเกมส์อย่างเหมาะสม รวมถึง ผู้ที่รักการเล่นเกมส์ออนไลน์ในวัยทำงาน ก็ต้องหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง หากมีสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่น้อยลง ก็ควรลดชั่วโมงการเล่นเกมส์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว

สังเกตอาการ โรคติดเกมส์ออนไลน์

Published inสาระคนเล่นเกมส์

Comments are closed.