Skip to content

ประโยชน์การเล่นเกมส์ ที่คุณควรรู้

การเล่นเกมส์ เป็นกิจกรรมที่มีการวิจัยยืนยันว่าให้ประโยชน์หลากหลายด้าน ซึ่งดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันและส่งเสริมสุขภาพด้านสมองเป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่เราควรเล่นเกมส์

เสริมสร้างความจำสมองส่วนฮิปโปแคมปัส สมองส่วนนี้จะเก็บความจำได้ดีและยาวนานขึ้น หากคุณได้เล่นเกมส์ที่ต้องจับคู่รูปภาพ หรือต้องใช้ความจำ เพื่อนำมาตอบคำถามในเกมส์ หากเล่นบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ สมองส่วนนี้จะมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกันกับการออกกำลังกายที่คุณต้องทำเป็นประจำ แล้วจะทำให้สมองของคุณแจ่มใสอยู่เสมอ

ทำให้คิดวิเคราะห์วางแผนได้คล่องแคล่ว โดยเฉพาะเมื่อเล่นเกมส์ ที่ต้องมีการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม วางแผนกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่ต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับระบบ AI ของเครื่อง หรือกับทีมของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามแบบออนไลน์ก็มีประโยชน์ทั้งนั้น โดยเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ที่พบว่าเล่นเกมส์ประเภทนี้บ่อยขึ้น จะมีความคล่องแคล่วในกระบวนการคิดมากกว่าคนอื่นเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์

มีความตื่นตัวตลอดเวลา การตื่นตัวตลอดเวลาเกิดจากประสาทสัมผัสที่ทำงานร่วมกันทั้งดวงตา มือ สมอง ทำให้ร่างกายเกิดการหลั่งสารสื่อประสาทและสารอะดรีนาลีน ที่ทำให้มีความตื่นเต้นเร้าใจอยู่ตลอดเวลา ความรู้สึกซึมเศร้าเหงาจะน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องควบคุมระยะเวลาในการเล่นให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเครียดมากเกินไป หรือทำให้กระทบต่อการทำงานและการเรียน

ฝึกการทำงานเป็นทีม การเล่นเกมส์แนว MOBA เช่น DOT-A ผู้เล่นหลายคนต้องมาระดมความคิดกลั่นกรองออกมา และต้องมีการร่วมมือกันเป็นทีม เพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ เป็นการฝึกให้เล่นเกมส์ชนะโดยทำงานแบบคิดถึงส่วนรวม ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และกระตุ้นพฤติกรรมในชีวิตจริงให้ทำงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ที่ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นด้วย

เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ที่ต้องมีการออกแบบวางกลยุทธ์ต่าง ๆ จะทำให้ผู้เล่นได้กระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับระบบการคิดสิ่งใหม่ ๆ ให้ทำงานดีขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะหาทางออกที่ดีที่สุดในเกมส์ และยังต่อยอดมาเป็นนักผลิตเกมส์มืออาชีพด้วยตัวเอง ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวาดภาพออกแบบกราฟิก สร้างรายได้กลับมา เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

การเล่นเกมส์นั้น มีให้เลือกอยู่หลากหลายชนิดตามความสนใจ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุเพียงเลือกเกมส์ที่คุณรู้สึกพอใจ ให้ความสนุกสนาน และจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ก็จะทำให้ได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจและไม่ส่งผลกระทบด้านร้ายต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ประโยชน์การเล่นเกมส์ ที่คุณควรรู้

Published inสาระคนเล่นเกมส์

Comments are closed.