Skip to content

รวมเกมส์ฝึกทักษะด้านสมาธิสำหรับเด็ก 5 ขวบ

ด้วยสภาพสังคมที่ผู้ปกครองต้องทำงานกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้มีเด็กไทยสมาธิสั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเกินไป แม้ว่าสมาร์ทโฟนจะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารพร้อมฟังก์ชันพิเศษมากมายให้กับผู้ใช้งาน ทั้งกล้องถ่ายรูป แอปพลิเคชันด้านสันทนาการต่าง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ฯลฯ ทำให้ผู้ปกครองหลายคนจึงเลือกการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเด็กไม่ให้กวนผู้ปกครองเวลาทำงาน

ผลเสียของการให้เด็กเล็กเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานส่งผลให้เด็กมีภาวะของโรคสมาธิสั้น โดยลักษณะอาการที่บ่งบอกถึงโรคสมาธิสั้น คือ เด็กไม่สนใจฟังเวลาพูดคุยด้วย, ไม่สามารถอยู่กับสิ่งใดได้นาน, เริ่มมีอาการโมโหง่ายอารมณ์ฉุนเฉียว เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้อาจจะรุนแรงขึ้นตามอายุ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน การหากิจกรรมหรือเกมส์ฝึกทักษะด้านสมาธิให้เด็กได้ลงมือทำร่วมกับผู้ปกครองย่อมส่งผลดีต่อตัวเด็กมากที่สุด เพราะมีทั้งความสนุกสนาน ความอบอุ่นและฝึกสมาธิไปในตัว ซึ่งเกมส์ฝึกทักษะที่เหมาะกับเด็กวัย 5 ขวบ มีดังนี้

เกมส์ฝึกทักษะสำหรับเด็ก 5 ขวบ

เกมส์ทายคำหรือทายปริศนา โดยอาจกำหนดเป็นหมวดที่ฝึกให้เด็ก ๆ ได้ฝึกใช้ความคิด ไหวพริบและได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ซึ่งผู้ปกครองอาจหาปริศนาคำทายจากสิ่งที่อยู่รอบตัว เช่น หมวดสัตว์เลี้ยงน่ารัก หมวดยานพาหนะ หมวดสิ่งของภายในบ้าน เป็นต้น

เกมส์ต่อจิ๊กซอว์ เป็นเกมส์ที่ต้องใช่สมาธิช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านการแก้ปัญหาและฝึกความเป็นคนช่างสังเกต โดยในช่วงแรกควรเลือกจิ๊กซอว์ที่ใช้ควรเป็นรูปง่าย ๆ ตัวต่อที่ชิ้นใหญ่ และพ่อแม่ควรเล่นกับลูกด้วยเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกและสามารถทำได้โดยไม่เบื่อ เมื่อเห็นว่าเด็กเริ่มทำได้ดี จึงค่อยเปลี่ยนเป็นจิ๊กซอว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไป

เกมส์จับคู่ถุงเท้า เป็นเกมส์ที่ฝึกให้เด็กช่างสังเกตและยังได้สอนให้เด็กช่วยผู้ปกครองในการเก็บถุงเท้าด้วย โดยนำถุงเท้าที่ซักแล้วมาเรียงสลับคู่กัน แล้วให้เด็ก ๆ จับคู่ที่ถูกต้อง เมื่อหาคู่เจอแล้วก็สอนเด็กพับถุงเท้าเก็บไปพร้อม ๆ กัน โดยมีผู้ปกครองคอยเล่นเป็นเพื่อนจะทำให้เด็กรู้สึกสนุกมากขึ้น

เกมส์กระดานเศรษฐี เป็นเกมส์อมตะที่ผู้ปกครองสามารถเล่นกับเด็กได้ ซึ่งเกมส์นี้นอกจากจะทำให้เด็กเกิดความสนุกแล้วยังได้ฝึกเรื่องการตัดสินใจ การคำนวณและความอดทน เพราะต้องรอให้ถึงตาของตัวเองจึงสามารถทอยลูกเต๋าเพื่อเดินต่อและซื้อบ้านหรือเมืองต่าง ๆ ได้

เกมส์บางเกมส์นอกจากจะไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กแล้ว ยังช่วยให้ได้ความรู้และได้ฝึกฝนการใช้ทักษะด้านต่าง ๆ อีกด้วย รวมถึงหากเด็กได้เล่นกับผู้ปกครองยิ่งทำให้เด็กไม่หันไปพึ่งพาสมาร์ทโฟน เนื่องจากเด็กย่อมรู้สึกอบอุ่นที่มีพ่อแม่คอยเล่นด้วยมากกว่า

เกมส์ฝึกทักษะสำหรับเด็ก 5 ขวบ

Published inสาระคนเล่นเกมส์แนะนำเกมส์

Comments are closed.