Skip to content

Tag: เด็กติดเกมส์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกมส์

มีการเก็บข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขและสื่อข่าวสารจำนวนมากในระยะหลัง ถึงปัญหาเด็กติดเกมส์ทั่วโลก …