Skip to content

ป้ายกำกับ: โรคทางอารมณ์

โรคทางสมองและอารมณ์จากการติดเกมส์ออนไลน์

การเล่นเกมส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าเกมส์ออนไลน์นั้น กำลังเป็นที่นิยมมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในย…