Skip to content

เดือน: สิงหาคม 2019

การเล่นเกมส์ ส่งผลด้านดี และมีผลกระทบอย่างไร

คนเรารู้จักเกมส์มาตั้งแต่วัยเด็กแล้ว เพราะเกมส์คือการท้าทายความสามารถของผู้เล่น โดยมีกติกาที่ผู้เล่น…

เทรนด์เล่นเกมส์บนคลาวด์พลิกโฉมอุตสาหกรรมในทศวรรษหน้า

ก้าวต่อไปในทศวรรษอุตสาหกรรมวิดีโอเกมส์มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวโน้มที่เป็นไปได้มากที…